Категория статии

Вещно право

Вещно право
  • Правни консултации при сделки с недвижими имоти;
  • Проверка на правното състояние на недвижим имот;
  • Изготвяне и предоставяне на юридическа помощ при сключване на предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот;
  • Изготвяне на проекти на нотариален акт, пълномощни, декларации, молби във връзка с имотни сделки;
  • Комуникация и представителство пред банки и финансови институции, държавни и общински органи, нотариуси, юридически и физически лица.