Категория статии

Медиация

Медиация

Медиацията е алтернативен способ за разрешаване на правни и неправни спорове. Аз силно вярвам в ефективността на медиацията като процедура.

Предмет на медиация могат да бъдат граждански, търговски, трудови, семейни и административни спорове, свързани с права на потребители, и други спорове между физически и/или юридически лица, включително и когато са през граница. Предимствата на медиацията се състоят в доброволното ѝ начало, равноправие на страните, във възможността на страните чрез общата им воля да постигнат разрешение на спора си по взаимно съгласие.

Водени от собствените си интереси и приоритети, страните, направлявани от трето неутрално и безпристрастно лице – Медиатор, могат да намерят ключа към своето добруване. Нещо повече, резултатът от постигнатото съгласие може да бъде оформено в споразумение или не, така че да бъде в полза на всички страни. Медиаторът не налага своето виждане, напротив, спомага за запазване и балансиране на взаимоотношенията на страните в процеса на намиране на тяхното собствено решение по случая.

Медиацията е икономична процедура, тъй като спестява време и средства. Медиацията е поверителна процедура, няма тази публичност както съдебния спор. Споразумението, което постигнат страните, може да бъде в устна, писмена или писмена форма с нотариална заверка. То обвързва само страните които са го постигнали, за договореностите по него и не може да се противопоставя на лица, неучаствали в процедурата. Споразумението има силата на съдебна спогодба и подлежи на одобрение от районните съдилища в страната.

 

При интерес и въпроси относно медиация, моля попълнете формата за контакт.