Категория статии

Имиграционно право

Имиграционно право
  • Предоставяне на консултации във връзка с изискванията за виза за Република България;
  • Правни съвети относно законовите изисквания за продължително/постоянно пребиваване на територията на Република България;
  • Консултации и следване на процедура съгласно нормативните изисквания за получаване на Българско гражданство;
  • Комуникация и представителство пред държавни органи във връзка с процедура по Закона за българското гражданство.