Категория статии

Облигационно право

Облигационно право
  • Предоставяне на правни консултации във връзка със сключването, изпълнението и прекратяването на различни видове договори;
  • Изготвяне на различни видове договори и споразумения, спогодби, съгласно българското законодателство.