Категория статии

Административно право и административен процес

Административно право и административен процес
  • Представителство пред държавни и общински органи в процедури по издаване на административни актове;
  • Консултации и изготвяне на правно становище по издаден административен акт;
  • Оспорване на административни актове по административен ред;
  • Оспорване на административни актове по съдебен ред;
  • Обжалване на наказателни постановления;
  • Защита срещу неоснователни действия и бездействия на администрацията.