Категория статии

Новини и статии

С няколко последващи изменения в Търговски Закон (ТЗ) на Република България (РБ), прехвърлянето на дружествени дялове в дружествата с ограничена отговорност придоби различна форма и ред.

С Държавен Вестник, бр. 105 от 2016 г., член 137 ал. 4 от ТЗ предвиди нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието, извършени едновременно, на протоколите, освен ако в дружествения договор е предвидена писмена форма, за взетите решения относно:

  • приемане и изключване на съдружници, даване съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член;
  • намаляване и увеличаване на капитала;