Категория статии

Данъчни задължения на физически лица при продажбата на недвижим имот в България

Закупуването и продажбата на недвижим имот в страната водят до данъчни задължения свързани с деклариране, заплащане на данъци, отписване от данъчната служба след продажба и т.н. Въпросите възникват не само за местните физически лица, но и за чуждестранните.

При покупката на недвижим имот се дължи и заплаща данък за придобиването му, в размер, определен от местната администрация, по местонахождение на имота. Тук важат правилата за местните данъци и такси.

Много често възникват въпроси, какви са данъчните последствия,  дължи ли се данък върху доходът от продажбата на недвижим имот, независимо дали лицето е местно или чуждестранно.

Отговорите за физическите лица, са в голяма степен в ЗДДФЛ.

Ако става сума за 1 недвижим имот, който е жилищен и са изминали 3 години от придобиването му, то доходът от неговата продажба е необлагаем. За до два недвижими имоти, законът изисква 5 години срок, за да не се обложи доходът от продажбата им. За селскостопанските и горските имоти, без значение от броя им, също следва да са изминали 5г.

Все пак трябва да се има предвид, особената хипотеза на придобити по наследство и завет недвижими имоти, доходите от продажбата на които са също необлагаеми. И в този ред на мисли, следва да се упомене, че дарените недвижими имоти са изключени от това правило и реализираната им продажба ще бъде обект на облагане.

Извън изключенията, в останали случаи, доходите от продажба на недвижим имот подлежат на деклариране и данъчно облагане. Това се случва с подаването на ГДД и внасяне на сумата за дължимия изчислен данък до 30ти Април на годината, следваща годината на  продажбата. Има специален механизъм за изчисление, който следва да се спазва. В случаите на Съпружеска имуществена общност, всеки от съпрузите следва да подаде ГДД за облагаемия си доход.

 

Тази статия е с информативен характер и не представлява правна консултация по конкретен казус. Информацията е валидна към 31-03-2023г.