Категория статии

За мен

За мен

Казвам се Божидара Карачорова.

Завършила съм специалност Право в Юридически факултет на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, гр. Пловдив през 2004 г. През последната година на следването си стажувах в нотариална кантора в град Пловдив.

След дипломирането си работих дълги години в сферата на търговското право, финансовата и банкова дейност.

Понастоящем съм член - адвокат към Софийска адвокатска колегия.

Упражнявам адвокатската професия в съответствие с принципите, заложени в Закона за адвокатурата и Етичния кодекс на адвоката, спазвайки законните интереси на клиента. От месец декември 2016 г. съм вписана и като медиатор в Единния регистър на медиаторите към Министерство на правосъдието в Република България.

През 2017 г. участвах и завърших едногодишно продължаващо обучение по програма на ЦОА „Кръстю Цончев“ и Софийски университет "Св. Климент Охридски" за следдипломна квалификация по „Право на Европейски съюз“.

За мен правото е призвание.

Към всеки един случай се обръщам с цялото ми внимание, знания и опит. От моя страна можете да очаквате изцяло доверие и почтеност, както и спазване на поверителност.

Владея свободно, писмено и говоримо, английски език. Притежавам сертификат за завършен курс по юридически английски език.