Категория статии

Правото е изкуство на доброто
и справедливостта!

Сфери на дейност и услуги

Търговско право

Търговско право

Правни консултации и съвети в областта на търговското право

Повече
Вещно право

Вещно право

Правни съвети относно сделки с недвижими имоти

Повече
Имиграционно право

Имиграционно право

Предоставяне на съвети във връзка с изискванията за виза за Република България

Повече
Облигационно право

Облигационно право

Правни съвети във връзка със сключването, изпълнението и прекратяването на различни видове договори

Повече
Административно право и административен процес

Административно право и административен процес

Представителство пред държавните и общинските органи в процедурите за издаване на административни актове

Повече
Медиация

Медиация

Медиацията е алтернативен метод за разрешаване на правни и неправни спорове

Повече